Młoda Muzyczna Akademia 2018/2019

Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 projekt nie będzie realizowany.